Nos Valeurs

Dédicace

Heyecan duyduğumuz işleri yaparız. Girdiğimiz her işte tam adanmışlıkla çalışırız.
Bu nedenle Gülman Group için her proje, ilk ve en büyük proje kadar değerlidir.

Bénéfice commun

Gülman Group olarak kazanırken kazandırmayı hedefleriz. Başarının ve kârlılığın
sürdürülebilmesi için, ticaretin devamlılığı için karşılıklı faydanın esas olduğu
bilinciyle hareket ederiz.

Confiance

Kurulduğumuz ilk yıldan itibaren güvene dayalı ortaklık ve iş birlikleriyle yol
almaktayız. Başarının ancak güven temelli ilişkilerle mümkün olacağına inanırız.