Girişim sermayesi

            Türkiye ve dünyada yaratıcı, yenilikçi teknolojilere odaklanmış start-up projelerine girişim sermayesi fonları üzerinden aktif olarak yatırım yapmaktadır. Start-up ekosistemini ve büyüyen firmaları takip etmekte, yenilikçi teknoloji içerikli girişimlere yatırımda uzun vadeli strateji izlemektedir. Grubun halihazırda aşağıdaki sektörlerde yatırımları bulunmaktadır.