SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İşimizi, dünyamızı gözeterek yapıyoruz.
Daha iyi bir dünyaya katkı sunmak hedefiyle çalışıyoruz.

İşimizi, dünyamızı gözeterek yapıyoruz.
Daha iyi bir dünyaya katkı sunmak hedefiyle çalışıyoruz.

Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) destekliyoruz.
İş ve yatırım stratejimizi bu hedeflerle uyumlandırmayı önemli ve sürekli bir çaba olarak kabul ediyoruz.

Öncelik olarak belirlediğimiz SKA maddeleri ile ilgili yaklaşım ve hedeflerimiz ise şöyle;

Erişilebilir ve Temiz Enerji

Gülman Group olarak insanların ve toplumların enerjiye erişiminin kalkınmanın ve mutlu bir yaşamın temeli olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını hayati önemde görüyor ve güneş enerjisi yatırımlarımızı yıldan yıla artırmayı hedefliyoruz.

Erişilebilir ve Temiz Enerji

Gülman Group olarak insanların ve toplumların enerjiye erişiminin kalkınmanın ve mutlu bir yaşamın temeli olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını hayati önemde görüyor ve güneş enerjisi yatırımlarımızı yıldan yıla artırmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Gülman Group olarak yaklaşık yarım asırdır Türkiye’nin en önemli kentlerine nitelikli yaşam alanları kazandırıyor, insana ve topluluklara yakışan mekanlar inşa ediyoruz. Doğa dostu, enerji ve su verimliliği yüksek projelerimizle dünyaya bıraktığımız izi azaltmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Gülman Group olarak yaklaşık yarım asırdır Türkiye’nin en önemli kentlerine nitelikli yaşam alanları kazandırıyor, insana ve topluluklara yakışan mekanlar inşa ediyoruz. Doğa dostu, enerji ve su verimliliği yüksek projelerimizle dünyaya bıraktığımız izi azaltmayı hedefliyoruz.

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Dış ticaretle başlayan yolculuğumuzda sanayi ve üretimin gücüne her zaman inandık. Sağlıklı bir ekonomik düzen içinde kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemeyi, bunun yanı sıra temiz ve çevresel açıdan daha sağlam yenilikçi teknolojilere yatırım yapmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Dış ticaretle başlayan yolculuğumuzda sanayi ve üretimin gücüne her zaman inandık. Sağlıklı bir ekonomik düzen içinde kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemeyi, bunun yanı sıra temiz ve çevresel açıdan daha sağlam yenilikçi teknolojilere yatırım yapmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.

İklim Eylemi

İklim Eylemi

Dünyamınız karşı karşıya olduğu iklim krizini tüm canlılar için yaşamsak bir tehdit olarak görüyoruz. Bireyler gibi kurumların da iklim krizinin farkında olmasını, iklim kriziyle mücadelede rol alması gerektiğini biliyor; etki alanımızda bu konuyu gündeme tutmayı taahhüt ediyoruz.

Dünyamınız karşı karşıya olduğu iklim krizini tüm canlılar için yaşamsak bir tehdit olarak görüyoruz. Bireyler gibi kurumların da iklim krizinin farkında olmasını önemsiyor, iklim kriziyle mücadelede rol alması gerektiğini biliyor; etki alanımızda bu konuyu gündeme tutmayı taahhüt ediyoruz.

Desteklediğimiz Kurumlar

Desteklediğimiz Kurumlar