Janvier 2023, Euronews Sport

Gülman Group Yönetim Kurulu Başkanı Polat Gülman:
Yeni pozisyonlar almanın vakti geldi
İşaretlerin önümüzdeki aylarda ABD’de faizlerin azaltılacağı bir döneme doğru ilerlediğimizin habercisi olduğunu belirten Gülman Group Yönetim Kurulu Başkanı Polat Gülman, “Bu noktada oradaki rahatlamanın, tüm dünyada olacağı gibi ülkemize de önemli ölçüde bir yansıma yaratacağı kanaatindeyim. Bu etki ile enflasyonun düşeceğini, yatırım imkanlarının artacağımı öngörmek mümkün. Dolayısıyla yeni pozisyonlar almanın vaktinin geldiğini düşünüyorum. Erken davranmak ve fırsatları kaçırmamak gerekir”
Yetmişinci yılını geride bırakan Gülman Group, bu uzun yolculuğun yapı taşlarını oluştururken, güven kavramını ön plana çı- karmayı başarmış. Yatırım yapılan her alanda başarılı çalışmalara imza atan Gülman Group, geleceği yakalamak için güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem planlamaları ile ilgili gö- rüşlerini aldığımız Gülman Group Yönetim Kurulu Başkanı Polat Gülman, sorularımızı yanıtladı.
Ofislerin konut alanı olarak değerlendiril- mesi ile ilgili konu bir dönem gündemdeki yerini korudu. Şu an ise konu, gündemin üst sırala- rında yer bulamasa da alt sıralarındaki yerini koruyor. Konu ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Pandemi döneminde evden çalışma, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uygulandı, bugün ise bu usul kısmen de olsa devam ediyor. Ülkemiz özelinde baktığımızda, özellikle büyük kurumsal şirketlerde hibrid çalışma düzeni içinde ofislere dönüşün gerçek- leştiğini söyleyebiliriz. Çoğu şirket haftanın belirli günlerinde evden çalışmayı kalıcı olarak gündeme aldı, ancak ağırlıklı olarak ofisler kullanılmaya başlandı. Zaman içinde ev ortamında çalışmanın zorluklarıyla baş etmek yerine etkileşimli, alışılmış düzende çalışma ihtiyacı öne çıktı. Bu dönemin en büyük kazanımı ise şirketlerin teknoloji altyapılarını güçlendirmesi oldu. Tam donanımlı ofislerin sunduğu konforlar ve bu konforun getirileri nedeniyle ofisten konuta dönüşüm beklentisinin gerçekçi olmadığını düşünüyorum.
Pandemi sonrası öngörülerinizi alabilir miyiz?
Uluslararası alanda en yaygın para birimi dolar ve
doların sahibi dünyanın en borçlu ülkesi ABD… Verilen işaretler önümüzdeki aylarda ABD’de faizlerin azaltılacağı bir döneme doğru ilerlediğimizin haber- cisi. Bu noktada oradaki rahatlamanın, tüm dünyada olacağı gibi ülkemize de önemli ölçüde bir yansıma yaratacağı kanaatindeyim. Bu etki ile enflasyonun dü- şeceğini, yatırım imkanlarının artacağını öngörmek mümkün. Dolayısıyla yeni pozisyonlar almanın vak- tinin geldiğini düşünüyorum. Erken davranmak ve fir- satları kaçırmamak gerekir.
Öngörüleriniz doğrultusunda yaptığınız ve yapacağınız yatırımlar ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?
Perakende pazarı içerisinde e-ticaretin payı art- maya devam ediyor. Bu doğrultuda yaptığımız depo yatırımlarımıza yenilerini eklemeyi planlıyoruz. Tuzla’ya yapacağımız yeni yatırımla ilgili önemli aşa- malar kat ettik. Ruhsatlandırma süreci sonrası yatı- rima start vereceğiz. Buna ilaveten Gebze’de de yeni depolar yapmayı hedefliyoruz.
Tuzla’daki yatırımızın yanına Biyoteknoloji OSB geliyor. Bunu, kendi planlamalarımız açısından son derece önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz, ortaya çıkan avantajları da dikkatle takip edeceğiz. Bu- rada tek sorun; özkaynakların dışındaki finansman ihtiyacı ve finansmanın maliyeti. Esasında depo için mevcut talep, arzın iki misli. Hal böyle olunca yeni ya- tırım son derece cazip hale geldi. Biz de bu alandaki yatırımlarımıza hız vermek istiyoruz.
Savaşın bu duruma etkisi var mı?
Talep pandemiyle birlikte önemli ölçüde arttı. Ancak ülkemizin lojistik üs olma yolunda ortaya çıkan imkanlar doğrultusunda attığı adımlar da oldukça önemli. Savaş ortamında da, güvenli bir liman olma- mız bu adımların kıymetini daha da arttırdı diyebiliriz.
Konut ihtiyacı ile ilgili bir söylem var ve bu doğrultuda talebin önümüzdeki dönemde artacağı yönünde bir bekleyiş var. Sizin bu konuda düşüncenizi alabilir miyiz?
Konut alanındaki talebin kısa dönemde çok fazla artacağı kanaatinde değilim. Bununla birlikte, Ispartakule’deki arsamız ile ilgili bir konut projesini gündemimize aldık. Yaklaşık 1.000 konutluk, nitelikli bir projeyi hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. O bölgede marka olmuş müteahhitlerle birlikte çalışabilir ya da kendimiz yapabiliriz. Bu konudaki düşüncemiz henüz netleşmedi.
Ispartakule son 20 yıldır gündemdeydi, neden bu kadar beklediniz?
O dönemde bizim çevremiz boştu, zamanla uzak çevremiz, şimdi ise yakın çevremiz dolmaya başladı. Doğal olarak biz de artık arsamızı değerlendirme za- manının geldiğini düşünüyoruz. Arsamızı kat karşılığı yöntemiyle değerlendirmek üzere görüştüğümüz birkaç grup var. Bunun yanında İzmir ve Çanakkale’deki
arsalarımızla ile ilgili de planlamalar yapmaktayız. İzmir’de hemen yanı başımızda 200 villalık bir proje hayata geçiyor, böylece bulunduğumuz koyun değeri artıyor. Araziyi hem villa, hem de devre mülk projesi olarak değerlendirmek istiyoruz. Belki devre mülk konusunda tecrübeli bir ortak düşünebiliriz ama genel olarak projede imzamız olsun istiyoruz.
Çanakkale’deki arazimiz ile ilgili olarak geçmişte gemi yapımı alanındaki fırsatları değerlendirmek üzere tersane yapımı için bir girişimde bulunmuş, ancak sektördeki gelişmeler nedeniyle projeyi beklemeye almıştık. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün çok ya- kınında yer alan arazi, köprü yapım aşamasında da kullanıldı. Köprünün tabliyelerini bizim arazimizde inşa ettiler. Köprü yapımı sırasında güçlendirilen zemin, tersane yapımına müsait hale geldi.
Enerji ile ilgili yatırımları öne almıştınız. O andaki yatırımlarınız devam edecek mi?
Enerji alanındaki yatırımlarımıza GES yatırımı ile başlamıştık. Yaptığımız yatırımlarla, bu alandaki bilgi birikimimizi artırdığımızı düşünüyorum. Şu an kendi tükettiğiniz kadar üretim yapma yetkisi verildi,
Ocak 2023