Décembre 2023, Économie D'énergie

Yenilenebilir enerji ve girişim sermayesi yatırımlarıyla öne çıkan, Türkiye’nin köklü şirketlerinden Gülman Group, sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini uluslararası seviyede de kuvvetlendirmeye devam ediyor. Son 10 yıldır iş stratejisini ve hedeflerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlandıran Gülman Group’a bağlı Gülman Gayrimenkul, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı şirketler arasına girdi.

Temelleri 1952 yılında atılan ve aradan geçen 71 yılda dış ticaretten gayrimenkule, enerjiden girişim sermayesine farklı sektörlerde öncü yatırımlara imza atan Gülman Group, son 10 yıldır aldığı tüm yatırım kararlarında sürdürülebilir bir dünyaya katkı hedefini önceliklendiriyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’, ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar’, ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’ ve ‘İklim Eylemi’ maddelerini ilke edinerek, faaliyet ve yatırımlarını bu ilkeler doğrultusunda şekillendirmeyi taahhüt eden Gülman Group, şimdi de UN Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacıları arasına girdi.

Gülman Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Polat Gülman, Gülman Group’un lokomotif şirketi Gülman Gayrimenkul’ün başvurusunun kabulüyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimsediğimizi ve desteklediğimizi ilan etmiş ve içlerinden öncelik verdiğimiz 4 maddeyi tüm faaliyetlerimizde ve yatırım kararlarımızda rehber edineceğimizi taahhüt etmiştik. Şimdi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak bu alandaki taahhütlerimizi yeni bir boyuta taşıyoruz. Birleşmiş Milletler’in insan haklarından çalışma koşullarına kadar farklı standartları kapsayan ilkelerine uymayı; uygulamalarımızı, hedeflerimizi ve hedefler doğrultusunda ilerleme sonuçlarımızı raporlayacağımızı beyan ettik. Gülman Group olarak tüm yatırım ve faaliyetlerimizde sürdürülebilir gelecek önceliğimizi korumaya devem edeceğiz. Çünkü biz sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek yürütülen ticari faaliyetlerin, hem dünyaya hem de işi yapana kazandırabileceğine inanıyoruz.”